Successful implementation of a collaborative student mobility programme

FMI, part of St. Kliment Ohridski of Sofia is pleased to announce the successful implementation of a collaborative student mobility programme involving partner universities from across Europe.

From 22 to 25 April, six students from Sofia University had the unique opportunity to participate in a short-term educational mobility programme and piloting the newly designed course hosted by the Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie in Rzeszow, and organised in collaboration with Link Campus University, Italy and FHM University Of Applied Science, Germany.

A very exiting and useful experience of learning and intercultural exchange to deepen critical thinking and media literacy.

more info on the CT&ML project 👉 (https://ctml.eu/)


ФМИ, като част от Софийския университет "Св. Климент Охридски", има удоволствието да обяви успешното изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа.

От 22 до 25 април шестима студенти от Софийския университет имаха уникалната възможност да участват в краткосрочна програма за образователна мобилност и пилотиране на ново разработения курс, организиран от Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie в Жешов и в сътрудничество с Link Campus University, Италия и FHM University of Applied Science, Германия.

Много вълнуващо и полезно преживяване на обучение и междукултурен обмен за задълбочаване на познанията за критичното мислене и медийната грамотност.

повече информация за проекта CT&ML 👉 (https://ctml.eu/)

Poland_n1
Poland_n2
Poland_n3